Enter your keyword

Blog

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NHÓM

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NHÓM

Giảng viên Th.S Nguyễn Phúc Quý Thạnh TS. Bùi Quang Tín TS. Châu Đình Linh TS. Nguyễn Văn Thụy Giới thiệu khóa học       Khóa học kỹ năng lãnh đạo nhóm được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để [...]
HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương trình đào tạo Chương 1: Cơ sở phương pháp luận 1.1. Một số khái niệm căn bản 1.2. Báo cáo ngân lưu dự án 1.3. Giá trị tiền tệ theo thời gian Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư trong kinh doanh 2.1. Vai trò và yêu cầu của dự án đầu tư [...]
Kỹ năng tạo động lực làm việc

Kỹ năng tạo động lực làm việc

Giảng viên TS.LS Bùi Quang Tín ThS. Mã Thanh Danh Trainer/Coaches Tuyết Trainer/coach Nguyễn Văn Hữu TS. Châu Đình Linh Trainer Đặng Tiến Dũng Chương trình đào tạo Bài Tên phần học   Phần 1 – Động cơ, động lực và tạo động lực 1 Động cơ và 3 đặc tính của động cơ 2 [...]
Kỹ năng bán hàng và quản lý bán hàng

Kỹ năng bán hàng và quản lý bán hàng

Giảng viên TS.LS Bùi Quang Tín ThS. Mã Thanh Danh Trainer/coach Nguyễn Văn Hữu TS. Châu Đình Linh Chử Minh Tuấn Chương trình đào tạo Bài Tên phần học Kỹ năng bán hàng  Phần 1 - Quan điểm về bán hàng và xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp   Phần 2 - Kỹ [...]
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Giảng viên TS. Bùi Quang Tín TS. Châu Đình Linh Th.S Nguyễn Phúc Quý Thạnh Trainer Đặng Tiến Dũng Giới thiệu khóa học       Trên thị trường, các công ty luôn tìm cách đẩy mạnh thương hiệu và yếu tố cạnh tranh được thể hiện khá rõ nét hiện nay. Có khá nhiều [...]