Enter your keyword

Cấp chứng chỉ

Hình ảnh của BizLight

cấp chứng chỉ

Học viên sẽ được cấp chứng nhận của Trường Doanh nhân BizLight hoặc chứng chỉ của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sau khi hoàn thành các khóa học ngắn han

Ngoài ra trường doanh nhân BizLight còn liên kết với Messayunivercity đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân.

chuyên gia của bizlight

Showing 1-4 of 35 results

TS. Lê Thẩm Dương Trưởng khoa tài chính - ĐH Ngân Hàng TP.HCM
Th.S Mã Thanh Danh Giám khảo chương trình Shark Tank - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Độc lập Trường Doanh Nhân BizLight
TS tâm lý Đào Lê Hoài An Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam
TS. LS. Bùi Quang Tín Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Trường Doanh Nhân BizLight