Enter your keyword

Chyên gia hàng đầu

Th.S Mã Thanh Danh Giám khảo chương trình Shark Tank - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Độc lập Trường Doanh Nhân BizLight
TS. LS. Bùi Quang Tín Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Trường Doanh Nhân BizLight
Diễn Giả Francis Hùng Tổng Giám Đốc Fresh View Training & Consulting

chuyên gia khác của BizLight

Showing 1-12 of 35 results

TS. Lê Thẩm Dương Trưởng khoa tài chính - ĐH Ngân Hàng TP.HCM
Th.S Mã Thanh Danh Giám khảo chương trình Shark Tank - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Độc lập Trường Doanh Nhân BizLight
TS tâm lý Đào Lê Hoài An Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam
TS. LS. Bùi Quang Tín Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Trường Doanh Nhân BizLight
Diễn Giả Francis Hùng Tổng Giám Đốc Fresh View Training & Consulting
Th.S Nguyễn Công Vinh Giám Đốc trung tâm quảng cáo Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM
TS. Phan Dũng Khánh (MBA) Giám Đốc Tư vấn Đầu tư của Công ty Chứng khoán Maybank KimEng
Nhà báo Nguyễn Ngọc Sơn Phó Tổng Giám Đốc Công ty truyền thông Báo Thanh Niên
Trainer/Coach Nguyễn Văn Hữu Chuyên gia huấn luyện về bán hàng tại trung tâm huấn luyện Adam Khoo
TS. ĐỖ THANH TRUNG Giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM - Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA)