Enter your keyword

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Bizlight cùng đồng hành với doanh nghiệp sau khi kết thúc các khóa đào tạo, tư vấn, hội thảo và tập huấn như: hỗ trợ chính sách bán hàng, phát triển thương hiệu, tư vấn chọn thị trường và đối tác xuất khẩu, tư vấn pháp lý, thực hiện các chiến dịch marketing, truyền thông,…

chuyên gia của bizlight

Showing 1-6 of 35 results

TS. Lê Thẩm Dương Trưởng khoa tài chính - ĐH Ngân Hàng TP.HCM
Th.S Mã Thanh Danh Giám khảo chương trình Shark Tank - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Độc lập Trường Doanh Nhân BizLight
TS tâm lý Đào Lê Hoài An Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam
TS. LS. Bùi Quang Tín Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Trường Doanh Nhân BizLight
Diễn Giả Francis Hùng Tổng Giám Đốc Fresh View Training & Consulting