Enter your keyword

Giảng viên – Chuyên gia ngoài nước

Th.S Phạm Công Tuấn Hạ Giám Đốc Pháp Chế Của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (SATRA)
TS. Châu Đình Linh Giảng viên Khoa QTKD - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
TS. Sử Ngọc Khương Mentor Chương trình Shark Tank Việt Nam - Nguyên Giám đốc Tư vấn Đầu tư Công ty Savills VN
CEO Trần Thị Cẩm Tú Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Th.S Ngô Quang Phúc Tổng Giám đốc Tập đoàn bất động sản Phú Đông
Th.S.,NCS Nguyễn Phúc Quý Thạnh Giảng viên Khoa QTKD - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
Nhà Báo TRẦN THANH SƠN truyền thông doanh nghiệp

Ryder of the federal education department said that after waivers were granted last year, the department watched to see whether academic writer services for students with disabilities diminished.