Enter your keyword

Giảng viên

Tiến Sĩ Đặng Anh Quân

Giảng viên (Lĩnh vực pháp luật và bất động sản) của trang trực tuyến www.caydenthan.info

Tiến sỹ Đặng Anh Quân hiện là giảng viên của Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. HCM. Ông tham gia công tác giảng dạy tại trường từ năm 2001, phụ trách giảng dạy các môn Luật Đất đai và Pháp luật Kinh doanh Bất Động sản. Ông cũng là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học, học viện khu vực phía Nam và thường xuyên tham gia đào tạo các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu doanh nghiệp về pháp lý đầu tư bất động sản.

Bên cạnh công tác nghiên cứu và giảng dạy, tận dụng thế mạnh của mình, Tiến sỹ Đặng Anh Quân còn tham gia công tác tư vấn pháp luật từ năm 2002. Ông đã từng hỗ trợ trang mạng tuổi trẻ online trả lời các thắc mắc của bạn đọc về pháp luật đất đai và các hồ sơ, thủ tục liên quan; hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân giải quyết các tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai. Hiện Ông là cố vấn pháp lý của Công ty Luật Russin & Vecchi, phụ trách tư vấn cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước về các vấn đề pháp lý liên quan dự án đầu tư bất động sản, hoạt động mua bán, chuyển nhượng dự án và mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Khả năng sử dụng ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Học vấn và bằng cấp

  • Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật TP. HCM, năm 2001.
  • Thạc sỹ Luật học, trường Đại học Luật TP. HCM – Khoa Luật, Đại học Lund, Thụy Điển, năm 2004.
  • Tiến sỹ Luật học, Trường Đại học Luật TP. HCM – Khoa Luật, Đại học Lund, Thụy Điển, năm 2011. 

Các công trình đã công bố

TT Tên công trình

Năm

công bố

Tên tạp chí
1 Một số suy nghĩ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2006 Tạp chí Khoa học Pháp lý
2 Bàn về giá đất của Nhà nước 2006 Tạp chí Khoa học Pháp lý
3 Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Đất đai 2007 Nhà xuất bản Thanh Niên
4 Tập bài giảng Luật Đất đai 2010 Trường Đại học Luật TP. HCM
5 Xây dựng hệ thống đăng ký và thông tin đất đai trong đấu tranh phòng chống tham nhũng 2010 Kỷ yếu Hội thảo Tăng cường minh bạch trong quản lý đất đai ở Việt Nam, tổ chức bởi Đại sứ quán Thụy Điển, Tổ chức Minh bạch quốc tế, Tổ chức Hướng tới minh bạch, UNDP và Ngân hàng Thế giới
6 Về một số yếu tố của hệ thống đăng ký đất đai 2011 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
7 Bàn về khái niệm đăng ký đất đai 2011 Tạp chí Khoa học Pháp lý
8 Giáo trình Luật Đất đai 2012 Trường Đại học Luật TP. HCM
9 Đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong công tác quy hoạch sử dụng đất 2012 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
10 Quyền và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai trong hồ sơ địa chính 2012 Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực kinh tế, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. HCM
11 Sửa đổi Điều 29 Hiến pháp 1992 nhằm đảm bảo quyền con người được sống trong môi trường trong lành 2012 Kỷ yếu Hội thảo Các quyền dân sự của công dân theo Hiến pháp Việt nam trong lĩnh vực kinh doanh và bảo vệ môi trường, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. HCM
12 Một vài góp ý về hệ thống thông tin đất đai theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 Kỷ yếu Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Trường Đại học Luật TP. HCM.
13 Về hệ thống thông tin đất đai – Một vài góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2013 Tạp chí Khoa học Pháp lý
14 Tiếp cận thông tin đất đai trong hồ sơ địa chính 2013 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
15 Sách Introduction to Vietnamese Law – viết Chương Land Law 2013 NXB Hồng Đức
16 Tổ chức, cá nhân nước ngoài và vấn đề xác lập quyền sử dụng đất để kinh doanh bất động sản tại Việt Nam 2014 Tạp chí Khoa học Pháp lý
17 Giáo trình Luật Đất đai – cập nhật và tái bản 2015 Trường Đại học Luật TP. HCM
18 Căn cứ giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai 2013 2015 Hội thảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất – Qua kinh nghiệm của các tỉnh Đồng bằng Nam Bộ”
19 Sách Introduction to Vietnamese Law –Chương Land Law – cập nhật và tái bản 2015 NXB Hồng Đức
20 Bất cập trong các quy định về căn cứ giao đất, cho thuê đất của Luật Đất đai năm 2013 2016 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

 

 

 

CÁC GIẢNG VIÊN KHÁC

HÃY CÙNG GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI