Enter your keyword

post

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương trình đào tạo

Chương 1: Cơ sở phương pháp luận

1.1. Một số khái niệm căn bản

1.2. Báo cáo ngân lưu dự án

1.3. Giá trị tiền tệ theo thời gian

Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư trong kinh doanh

2.1. Vai trò và yêu cầu của dự án đầu tư trong kinh doanh

2.2. Các giai đoạn triển khai và thực hiện một dự án đầu tư

2.3. Bố cục của một dự án kinh doanh

2.4. Nghiên cứu và xây dựng những nội dung chính của một dự án đầu tư trong kinh doanh

Chương 3: Thẩm định dự án đầu tư

3.1. Tổng quan về các nội dung thẩm định dự án đầu tư kinh doanh

3.2. Thẩm định tài chính dự án

3.3. Phân tích điểm hòa vốn

3.4. Phân tích dự án đầu tư theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau

3.5. Lựa chọn đầu tư dự án

Chương 4 Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong điều kiện biến động (lạm phát)

4.1. Tác động của lạm phát trên việc thẩm định dự án đầu tư

4.2. Phương pháp xử lý lạm phát trong thẩm định dự án đầu tư

4.3. Phân tích rủi ro dự án

Chương 5 Xác định quy mô và dự án đầu tư

5.1. Xác định quy mô đầu tư

5.2. Xác định thời điểm đầu tư

Chương 6 Quản lý thời gian triển khai dự án

6.1. Phương pháp sơ đồ GANTT

6.2. Pham pháp sơ đồ mạng PERT

Chương 7 Quản lý chi phí triển khai dự án

7.1. Kỹ thuật kiểm xoát chi phí thực hiện dự án

7.2. Kỹ thuật tích hợp kiểm soát công việc và chi phí với thời gian thực hiện dự án

7.3. Kiểm soát chi phí hoàn thành trước thời hạn

7.4. Phân tích EARNED VALUE

7.5. Các chỉ số phản ánh tình hình thực hiện dự án

7.6. Dự báo chi phí thực tế của toàn bộ dự án

7.7. Quản lý nhiều dự án

Chương 8 Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án

8.1. Bố trí sử dụng nguồn lực thực hiện dự án

8.2. Điều hào nguồn lực thực hiện dự án

8.3. Bố trí và điều hòa nhân lực thực hiện dự án

Chương 9 Quản trị rủi ro trong dự án

9.1. Khái quát về rủi ro

9.2. Quản trị rủi ro trong dự án

9.3. Xác định rủi ro

9.4. Phân tích rủi ro

9.5. Lập kế hoạch phòng ngừa rủi ro

9.6. Giám sát và kiểm soát rủi ro

Chương 10 Quản trị chất lượng dự án

10.1. Tổng quan về quản trị chất lượng

10.2. Các tiến trình chất lượng

10.3. Hoạch định chất lượng dự án

10.4. Đảm bảo chất lượng dự án

10.5. Kiểm soát chất lượng dự ấn

Mục tiêu đào tạo

  • Lập được dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
  • Thẩm định được dự án đầu tư
  • quản trị được các hoạt động của dự án đầu tư

Phương pháp đào tạo

 Phương pháp giảng dạy lấy học viên là trọng tâm, hoạt động huấn luyện bao gồm lý thuyết cô đọng, đóng vai, tình huống và tự đặt câu hỏi. Việc học sẽ được nâng cao thông qua việc tham gia tích cực làm các bài tập tình huống. Học viên sẽ có cơ hội tự đánh giá và được khuyến khích phản hồi hoạt động nhóm và cá nhân.

     Học viên sẽ làm việc trên các chủ đề theo nhóm trong suốt chương trình. Với phương châm “thực hành là cốt yếu” khóa được thiết kế với nhiều tình huống và số liệu trong thực tế.

Đối tượng tham gia

  • Giám đốc, quản lý phòng ban trong các công ty

khuyến mãi

Trích hoa hồng cho người giới thiệu học viên tham dự khóa đào tạo: 20% / học viên
Đăng kí cùng lúc 2 người trở lên giảm 5%
Đăng kí combo 2 khóa trở lên giảm 15%
Đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày giảm 10%

Thông tin khóa học

Thời Gian: Khai giảng thường xuyên hàng tuần (4 buổi/ khóa):
1. Khóa học cuối tuần:
Học thứ 7 và Chủ nhật  (Sáng: từ 8h00 – 11h30; Chiều: từ 13h30 – 17h00)
2. Khóa học buổi tối:
Tối 2 – 4 – 6 và Chiều chủ nhật
Tối 3 – 5 – 7 và Chiều chủ nhật
Chiều: từ 13h30 – 17h00; Tối: từ 18h00 – 21h00
Địa Chỉ:
Hội sở chính Trường Doanh nhân Bizlight, 419/9 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Chứng chỉ khóa học

Học viên sẽ được cấp chứng nhận của Trường Doanh nhân BizLight và chứng chỉ của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sau khi hoàn thành khoá học.

Không có bình luận

Thêm đánh giá của bạn

Your email address will not be published.