Enter your keyword

KỸ NĂNG TƯ DUY PHÁP LÝ

🎉🎉🎉 Tuyển sinh khóa học KỸ NĂNG TƯ DUY PHÁP LÝ – Khóa 3
🎈Đối tượng: (i) sinh viên chuyên ngành luật và (ii) các bạn mới đi làm
🎈Đào tạo online và offline (tại trụ sở của Trường)
🎈Dự kiến lịch học:
Buổi 1 – Chiều thứ 7 ngày 14/11/2020;
Buổi 2 – Chiều Chủ nhật – ngày 15/11/2020;
Buổi 3 – Chiều thứ 7 ngày 21/11/2020;
Buổi 4 – Chiều Chủ nhật – ngày 22/11/2020;
🎈Học phí:
(i) 1.500.000 VNĐ/học viên/offline
(ii) 900.000 VNĐ/học viên/online
🎈Mục tiêu: Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp:
🥕phương pháp và công cụ để giải quyết các tình huống pháp lý
🥕kỹ năng research vấn đề một cách hệ thống và đúng hướng
🥕kỹ năng phân tích vấn đề và lập luận để đi đến “đáp án” cuối cùng
🌈 Đăng ký trước ngày 28/10/2020
🌈 Hotline tư vấn: 0901.487.568