Enter your keyword

Giảng viên

Nguyễn Thị Thiện Trí

Giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM

Thạc sĩ luật Nguyễn Thị Thiện Trí
Giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM
Kinh nghiêm làm việc:
Giảng day thường xuyên: Luật Hành chính Việt Nam, Thủ tục hành
chính, pháp luật Cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật xử phạt vi
phạm hành chính các lĩnh vực, chính quyền địa phương
 Các tổ chức, doanh nghiệp, công ty đã từng đào tạo:
o Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh
o Trường Đại học Kinh tế TP. Hổ Chí Minh
o Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TPHCM
o Trường Đại học Mở TP. HCM
o Trường Đại học An Ninh
o Trường Đại học Sài Gòn
o Trường Đại học Kinh tế – Tài chính
o Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Luật TPHCM
o Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Luật TPHCM
o Tạp chí Thời trang trẻ
o Sở Tư pháp TPHCM
o UBND một số Quận, phường trên địa bàn TPHCM

CÁC CHUYÊN GIA KHÁC

HÃY CÙNG GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI