Enter your keyword

PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Pháp Chế Doanh Nghiệp

Đây là khóa đào tạo về pháp lý trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp; Khóa học sẽ giúp người tham gia định hình được bản đồ tư duy pháp lý trong doanh nghiệp, cũng như được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp lý trong hoạt động của doanh nghiệp.

Giảng viên khóa học

Mục tiêu của khóa học

v Học viên được trang bị các kiến thức cơ bản và các kỹ năng mang tính thực hành về pháp lý trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, các nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp và các kiến thức pháp luật cơ bản trong cuộc sống hàng ngày;

v Hiểu được các vấn đề pháp lý đối nội và đối ngoại của doanh nghiệp;

v Có được phương pháp tư duy nhìn nhận, xác định và dự đoán mọi vấn đề liên quan pháp lý của một doanh nghệp từ khi thành lập đến suốt quá trình hoạt động;

v Định vị và hiểu vị trí công việc Chuyên viên Pháp chế doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia khóa học

v Cấp quản lý trung gian tại các doanh nghiệp cần trang bị kiến thức pháp lý hoạt động doanh nghiệp;

v Nhân viên đang làm tại phòng Pháp chế doanh nghiệp cần hệ thống hóa kiến thức pháp lý;

v Cử nhân Luật đã ra trường và các học viên đang tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư của Học viện Tư pháp;

v Sinh viên ngành Luật muốn tìm hiểu và có cái nhìn thực tế hơn, rõ ràng hơn về nghề Pháp lý doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

 Buổi 1: Nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp 

 • Tổng quan về nghề pháp chế doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý của mọi loại doanh nghiệp;
 • Chức năng, nhiệm vụ của pháp chế doanh nghiệp;
 • Các loại văn bản nội bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ của pháp chế doanh nghiệp nội bộ;
 • Nghiệp vụ của pháp chế doanh nghiệp.

Buổi 2: Chuyên đề về doanh nghiệp

 • Quy định mới của Luật Doanh nghiệp;
 • Thành lập và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Cơ chế quản lý, quyết định trong doanh nghiệp.

Buổi 3: Kỹ năng tư vấn nội bộ

 • Xử lý chuyên môn để tư vấn nội bộ
 • Xử lý kỹ năng tư duy pháp lý
 • Xử lý cách trình bày tư vấn nội bộ

Buổi 4: Các kỹ năng liên quan đến văn bản nội bộ

 • Hệ thống các văn bản nội bộ ảnh hưởng đến công việc pháp chế
 • Soạn thảo văn bản nội bộ
 • Rà soát văn bản nội bộ

Buổi 5: Chuyên đề về hợp đồng lao động 

 • Các loại hợp đồng lao động;
 • Các yếu tố cần lưu ý về nội dung của hợp đồng lao động;
 • Xây dựng, ban hành, đăng ký lao động;
 • Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động;
 • Tranh chấp về hợp đồng lao động.

Buổi 6: Chuyên đề về hợp đồng

 • Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng;
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng;
 • Kỹ năng rà soát và điều chỉnh hợp đồng;
 • Các điều khoản cần lưu ý.

Buổi 7: Kỹ năng giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp

 • Các loại tranh chấp cơ bản trong và ngoài doanh nghiệp;
 • Các phương pháp giải quyết tranh chấp;
 • Kỹ năng đánh giá và giải quyết tranh chấp doanh nghiệp.

Buổi 8: Thực hành thảo luận Case Study

 • Tình huống vận dụng Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan
 • Tình huống vận dụng các Văn bản nội bộ

HỌC PHÍ & LỊCH HỌC

LIÊN HỆ TƯ VẤN & ĐĂNG KÝ

Vui lòng liên hệ: 0839.103.103 – 0901 487 568 để được tư vấn

Đăng ký vào form: https://forms.gle/HVfhDnVHWMWuUgLG6 

Email: students@bizlight.edu.vn

Fanpage: Trường Doanh nhân BizLight  – https://www.facebook.com/TruongDoanhnhanBizLight

 

Cảm nhận của học viên về khóa học

Hình ảnh về khóa học

hình ảnh khóa 1

hình ảnh khóa 2

hình ảnh khóa 3

hình ảnh khóa 4

hình ảnh khóa 5

hình ảnh khóa 6