Enter your keyword

TƯ DUY PHÁP LÝ

🎉🎉🎉 Tuyển sinh khóa học KỸ NĂNG TƯ DUY PHÁP LÝ – Khóa 4
🎈Đối tượng: (i) sinh viên chuyên ngành luật và (ii) các bạn mới đi làm
🎈Đào tạo online qua Google Meet
🎈Học phí: 1.000.000 VNĐ/học viên
🎈Mục tiêu: Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp:
🥕phương pháp và công cụ để giải quyết các tình huống pháp lý
🥕kỹ năng research vấn đề một cách hệ thống và đúng hướng
🥕kỹ năng phân tích vấn đề và lập luận để đi đến “đáp án” cuối cùng
🌈 Hotline tư vấn: 0839.103.103
🌈 Email: students@bizlight.edu.vn