Enter your keyword

KỸ NĂNG VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

KỸ NĂNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Giảng viên khóa học

 • Họ và tên: NGUYỄN VĂN VÂN
 • Học hàm/học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
 • Cơ quan công tác: Trường Đại học Luật TP HCM
 • Tốt nghiệp Luật khoa, Đại Học Tổng hợp Quốc gia Mônđôva (Liên Xô) năm 1993.
 • Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Luật năm 1998 tại Trường Đại Học Tổng Hợp Quốc gia Mônđôva, Chuyên ngành Luật Kinh tế, Dân sự, thương mại quốc tế.
 • Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận Phó giáo sư năm 2012
 • Từ 1998 giảng dạy tại Trường ĐH Luật TP HCM và đảm nhận các công việc Trưởng Bộ môn Luật Tài Chính- Ngân Hàng- Thuế, Phó Khoa phụ trách sau đại học và nghiên cứu khoa học;
 • Từ 3/2012 đến 4-2019: Trưởng Khoa Luật Thương mại.
 • Giảng viên thỉnh giảng các chương trình cao học kinh tế, luật các Trường ĐH Quốc Gia TP HCM, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Học viện Hành Chính Quốc Gia, ĐH Ngân Hàng TP HCM, Học viện Tài Chính, ĐH Tài chính Marketing…
 • Giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn cho Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Sacombank, NamA Bank, MHB, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty đường sắt, Ban quản lý dự án các tỉnh, AIT Việt Nam và nhiều tập đoàn, công ty khác.
 • Tham gia chương trình, dự án Word Bank với tư cách chuyên gia đào tạo.
 • Tham gia góp ý các dự án luận về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thuế.
 • Công bố 25 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học luật, kinh tế trong và ngoài nước; Thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ và cấp cơ sở.
 • Cố vấn pháp lý cho một số các tập đoàn kinh tế
 • Trong tài viên Trung tâm trọng tài thương mại HTA.

Mục tiêu của khóa học

v Hướng dẫn và hỗ trợ học viên kỹ năng đàm phán & quản lý các loại hợp đồng (hợp đồng mua bán/nhập khẩu thiết bị – Hợp đồng cho thuê tài chính – Hợp đồng cho thuê vận hành) trong hoạt động cho thuê tài chính.

v Giúp học viên nhận diện các rủi ro pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty cho thuê tài chính và tìm kiếm cơ chế phòng ngừa, hạn chế những rủi ro này.

Thời lượng và thời gian

v Số lượng học viên: khoảng 20 – 25 học viên

v Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở đối tác

v Thời gian học: 01 ngày (8g30 – 11g30 và 13g00 – 16g00)

v Ngày đào tạo: sẽ thỏa thuận sau.

Nội dung khóa học

v Nhận diện khung pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty cho thuê tài chính – Kỹ năng chọn luật và áp dụng pháp luật.

v Pháp luật về các hoạt động kinh doanh chính của công ty cho thuê tài chính (hoạt động huy động vốn; mua và cho thuê lại, cho vay, cho thuê vận hành, cho thuê tài chính.

v Kỹ năng áp dụng pháp luật khi thẩm định hồ sơ pháp lý/ hồ sơ thuê tài chính của khách hàng để hợp tác kinh doanh, chuẩn bị giao kết hợp đồng mua bán / nhập khẩu máy móc, thiết bị, hợp đồng cho thuê tài chính.

v Kỹ năng nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các điều khoản của hợp đồng (thực hành trên các bản Hợp đồng cụ thể) và phương án xử lý.

v Thu hồi nợ từ hoạt động cho thuê tài chính – bán quyền đòi nợ, xử lý tài sản bảo đảm, cơ chế đấu giá.

v Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động cho thuê tài chính.

Hình ảnh về khóa học tại công ty Vietcombank leasing - ngày 26-07-2020