Enter your keyword

PHÁP LÝ VỀ M&A

Giảng viên của khóa học

AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC?

 • Xác định tiến trình của một giao dịch M&A;
 • Xác định các vấn đề pháp lý quan trọng trong giao dịch M&A;
 • Xác định các loại giao dịch M&A phổ biến và ưu, nhược điểm tương ứng;
 • Xác định các yếu tố để cấu trúc giao dịch;
 • Cách thực hiện báo cáo soát xét pháp lý (LDD Report);
 • Cách chuẩn bị các tài liệu giao dịch;
 • Xác định các điều kiện để hoàn tất và các công việc sau hoàn tất giao dịch.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Học viên được trang bị bài bản, tổng quát và chuyên sâu kiến thức, kỹ năng mang tính thực hành về pháp lý M&A;
 • Nắm bắt đầy đủ các công việc pháp lý và cách thức thực hiện trong các giao dịch M&A;
 • Định hướng chuyên môn trong lĩnh vực M&A, gia tăng cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp;
 • Có cái nhìn thực tiễn đối với các giao dịch M&A trên thị trường.

ĐIỂM NHẤN CỦA KHÓA HỌC

 • Giảng viên huấn luyện là Luật sư hành nghề ở các hãng luật lớn trong thị trườngM&A, am hiểu chuyên sâu và nắm bắt thực tiễn về giao dịch M&A;
 • Các kiến thức được truyền đạt không dừng lại ở lý luận, mà tập trung vào các kinh nghiệm thực tế được đúc kết để học viên có thể vận dụng vào quá trình làm việc;
 • Các Luật sư, giảng viên tham gia giảng dạy là những người đã tham gia thực hiện nhiều giao dịch M&A trên thị trường.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 1: Giới thiệu chung “Pháp lý về M&A tại Việt Nam”

 • Hiểu về M&A từ góc nhìn của Luật sư;
 • Luật điều chỉnh M&A;
 • Tiến trình của 1 giao dịch M&A;
 • Các loại giao dịch M&A phổ biến ở Việt Nam.

Buổi 2: Chuẩn bị cho giao dịch M&A

 •  Chuẩn bị của Bên Bán;
 •  Chuẩn bị của Bên Mua;
 •  Các yếu tố cơ bản để cấu trúc giao dịch;
 • Thư đề xuất giao dịch;
 • Thỏa thuận trước khi ký hợp đồng chính thức.

Buổi 3, 4: Legal Due Diligence (LDD)

 • Mục đích, phạm vi của LDD;
 • Quy trình thực hiện LDD và diễn giải chi tiết;
 • Hướng dẫn soạn thảo, hoàn chỉnh báo cáo LDD;
 • Các lưu ý.

Buổi 5, 6: Tài liệu giao dịch

 • Thỏa thuận đầu tư (Investment agreement);
 • Hợp đồng đăng ký mua cổ phần (Share subscription agreement) – long form/ short form;
 •  Hợp đồng mua cổ phần (Share purchase agreement) – long form/ short form;
 • Hợp đồng ký quỹ (Escrow Agreement);
 • Thỏa thuận cổ đông (Shareholder agreement);
 • Hợp đồng vay (vay chuyển đổi) ((Convertible) Loan agreement), Thỏa thuận về tài sản bảo đảm (Security documents);
 • Hợp đồng quyền chọn mua (Call option agreement).
 • Hoàn tất và sau hoàn tất

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC