Enter your keyword

Giảng viên

Tiến sĩ Luật THÁI THỊ TUYẾT DUNG

Email: tttdung@vplaw.vn

   Lĩnh vực chuyên môn

 •  Tư vấn và trợ giúp khách hàng khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan Nhà  nước.
 • Trợ giúp khách hàng lập hồ sơ khiếu nại các hành vi vi phạm pháp luật hành chính.
 • Tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại tòa án.
 • Hôn nhân & Gia đình
 • Thừa kế
 • Lao động

Đào tạo

 • Đang là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ (từ 2006)
 • Thạc sĩ Luật, Chương trình Việt Nam – Thụy Điển, 2004
 • Cử nhân Luật, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1999)

Kinh nghiệm

 • Là chuyên viên tư vấn pháp luật cho Báo Tuổi trẻ TPHCM từ 2005 – 2008
 • Giảng dạy tại Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 1999 đến nay

Bài viết

 • Các bài tư vấn pháp luật thường xuyên trên Tuổi Trẻ. (trên 100 bài)
 • Quyền được thông tin: Bối cảnh quốc tế và nhu cầu xây dựng Luật về quyền được thông tin ở Việt Nam, Tạp chí pháp luật và phát triển, số 2, năm 2007.
 • “Right to information: the world context and demand for new law in Vietnam”, Law and development Journal, No 2, 2007.
 • “Một số vấn đề về hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2 năm 2005.
 • “Các quy định pháp lý về cán bộ, công chức”, 2005.
 • “Hệ thống chính trị của các nước ASEAN”, 2003.

CÁC GIẢNG VIÊN

HÃY CÙNG GẶP GỠ CÁC GIẢNG VIÊN CỦA CHÚNG TÔI