Enter your keyword

Phương pháp giảng dạy

✓  Phương pháp giảng dạy lấy học viên là trọng tâm, hoạt động huấn luyện bao gồm lý thuyết cô đọng, đóng vai, tình huống và tự đặt câu hỏi. Việc học sẽ được nâng cao thông qua việc tham gia tích cực làm các bài tập tình huống. Người học sẽ có cơ hội tự đánh giá và được khuyến khích phản hồi hoạt động nhóm và cá nhân.

✓  Người học sẽ làm việc trên các chủ đề theo nhóm trong suốt chương trình. Với phương châm “thực hành là cốt yếu” khóa được thiết kế với nhiều tình huống và số liệu trong thực tế.

 

TIN TỨC NỔI BẬT

Donations to pro-voucher and do my homework cheap domyhomework.guru pro-charter lawmakers also are a big focus of their work.