Enter your keyword

Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG DOANH NHÂN BIZLIGHT

        Trường doanh nhân BizLight là đơn vị thực hiện các hoạt động về đào tạo, tư vấn và kết nối doanh nghiệp. Về mảng đào tạo, BizLight thực hiện đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp (In-house); Đào tạo theo các chương trình có sẵn (Public) và đào tạo trực tuyến (Online) bởi các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực hoặc thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm.

        Ngoài ra, BizLight còn thực hiện tư vấn cho các doanh nghiệp và cùng đồng hành thực hiện các nội dung tư vấn đó, như gia tăng doanh số bán hàng, phát triển thương hiệu trong và ngoài nước, pháp luật, marketing, truyền thông….

        BizLight còn đồng hành với Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade) – Bộ Công thương và các đối tác chiến lược khác để kết nối các doanh nghiệp trong nước nhằm tìm kiếm, phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Sứ mệnh của trường doanh nhân Bizlight

    Cung cấp các kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức về các lĩnh vực kinh tế và pháp luật, … qua các chương trình đào tạo, hội thảo/toạ đàm và tư vấn;

    Thông qua sự hỗ trợ từ Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade) – Bộ Công thương và các đối tác chiến lược trong các lĩnh vực ngân hàng, truyền thông, báo chí, bất động sản, …BizLight thực hiện việc kết nối doanh nghiệp nhằm tìm kiếm, phát triển thị trường trong và ngoài nước;

    Tư vấn các giải pháp tài chính, pháp lý, kinh doanh của doanh nghiệp;

    Các chuyên gia, giảng viên hàng đầu trong từng lĩnh vực thực hiện việc cung cấp các dịch vụ về đào tạo, tư vấn và kết nối doanh nghiệp.