Enter your keyword

Blog

chương trình đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp: Kỹ năng vận dụng Pháp luật nghiệp vụ Cho thuê tài chính

chương trình đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp: Kỹ năng vận dụng Pháp luật nghiệp vụ Cho thuê tài chính

Trường BizLight với chương trình đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp: Kỹ năng vận dụng Pháp luật nghiệp vụ Cho thuê tài chính Giảng viên hướng dẫn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp NGUYỄN VĂN VÂN – Cơ quan công tác: Trường Đại học Luật TP HCM – Từng đảm […]