Enter your keyword

Blog

Thạc sĩ luật Đinh Thị Chiến

Thạc sĩ luật Đinh Thị Chiến

Đinh Thị Chiến Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Thạc sĩ luật Đinh Thị Chiến  Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.  Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - Trường Đại học Luật TP. Hồ [...]
Luật sư Trần Viết Quân

Luật sư Trần Viết Quân

TRẦN VIẾT QUÂN Legal Counsel (Project) tại Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam Trần Viết Quân  -  Legal Counsel (Project) tại Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam  -  Thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh  -  Cộng sự Viện Trọng tài Quốc tế (ACIArb) Đảm nhiệm công việc tư [...]