Enter your keyword

Giảng viên

Đinh Thị Chiến

Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Thạc sĩ luật Đinh Thị Chiến
 Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
 Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí
Minh.

Kinh nghiêm làm việc:
– Giảng dạy tại Trường Đại học Luật TP.HCM các môn: Luật lao động, Luật An sinh Xã hội, Áp dụng pháp luật lao động trong quản trị doanh nghiệp, Kỹ năng thực hành pháp luật.
Kinh nghiệm thực tế:
– Tư vấn viên của Trung tâm Tư vấn pháp luật – Trường Đại học luật TP. Hồ Chí Minh (Phó Giám đốc Trung tâm)
– Tư vấn cho các doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến lao động: Tư vấn xây dựng Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế lương thưởng, hợp đồng lao động.
– Tư vấn, tham gia đại diện cho doanh nghiệp trong các tranh chấp lao động tại tòa án.
– Giảng dạy các lớp về áp dụng pháp luật lao động tại doanh nghiệp cho Giám đốc nhân sự, chuyên viên nhân sự, cán bộ
quản lý doanh nghiệp tại các cơ sở sau:
o Trường doanh nhân PACE Tp. Hồ Chí Minh;
o Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý (CDMS), Hà Nội;
o Trung tâm đào tạo ngắn hạn của trường Đại học luật Tp.Hồ Chí Minh;
o Trường đào tạo kinh doanh A.S.K thuộc Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
– Giảng dạy các lớp về tư vấn pháp luật lao động cho cán bộ Công đoàn: Liên đoàn lao động Tỉnh Bình Dương, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp.
– Cập nhật, phổ biến pháp luật lao động cho cán bộ nhân sự, cán bộ công đoàn, người lao động taị các doanh nghiệp.

CÁC CHUYÊN GIA KHÁC

HÃY CÙNG GẶP GỠ CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI