Enter your keyword

Lợi ích khoá học

Lợi ích khóa học

Tuỳ theo từng chương trình đào tạo, các khoá học sẽ đem lại cho học viên các lợi ích khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu chung của các chương trình đào tạo của Trường Doanh nhân BizLight nhằm đem đến cho học viên như sau:

  • Có được tầm nhìn toàn diện và nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức về các lĩnh vực;
  • Được đào tạo bởi các chuyên gia, giảng viên đầu ngành trong và ngoài nước;
  • Có giải pháp để giải quyết các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp cùng với đội ngũ giảng viên, chuyên gia của BizLight;
  • Nhiều cơ hội giao lưu và kết nối kinh doanh với các lãnh đạo doanh nghiệp thành công;
  • Nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của các chuyên gia, giảng viên trước, trong và sau các khoá đào tạo;
  • Tham gia miễn phí các chương trình hội thảo, tập huấn khác do BizLight định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý phối hợp với các đối tác chiến lược tổ chức;
  • Được tư vấn pháp lý, marketing và bán hàng miễn phí theo gói cơ bản.

Đội ngũ giảng viên

Tin tức Bizlight

Tin tức nổi bật của BizLight